Вървим напред, за да ни последват и децата ни! 🍃

“Децата и природата – учене извън класната стая с Erasmus+ и eTwinning”
11 февруари 2023 г.
🍃 Дейност eTwinning стартира в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училища, детски градини в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за това портал. В платформата се разработват и развиват проекти от цяла Европа, които са с педагогическа насоченост.
Детска градина “Детелина” успешно завърши Еразъм + проект, КА2, “See our nature”.
🍃 eTwinning e част от програмата Еразъм+, насърчаващ училищното (ДГ) към сътрудничество в Европа, чрез използване на ИКТ, като предоставя подкрепа, услуга и инструменти за работа.
Лектори:
Марина Томова
🗺️ Посланик eTwinning за България
Валентина Маринова

🗺️ Посланик eTwinning за България

Може да бъде изображение с 6 души, седнали хора, изправени хора, на закрито и офис

Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора, офис и на закрито

Може да бъде изображение с 1 човек и на закрито

Може да бъде изображение с лаптоп и на закрито

Няма налично описание на снимката.

Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора, седнали хора и на закрито

Може да бъде изображение с 10 души и изправени хора