🎅🎄❄️🧑‍🎄Под аплодисментите на своите родители и в навечерието на коледните празници децата от ДГ “Детелина “ отправиха своя поздрав към тях . 🧑‍🎄🎄❄️🎅
Коледа е пожелание:за здраве,за берекет,за успех,за късмет…
Коледа е сбъдване.
🎄Да ! Всичко това е Тя!🎄
Няма налично описание на снимката.
Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 3 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора, обувки и на открито
Може да бъде изображение с 5 души, дете, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора, на открито и дърво
Може да бъде изображение с 15 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора, обувки и на открито
Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 13 души, дете и изправени хора
Може да бъде изображение с 10 души, дете, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 8 души, дете, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 11 души, дете, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 14 души, дете, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 6 души, дете, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 8 души, дете, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 7 души, дете, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 2 души, дете, разхождащи се хора, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 3 души, изправени хора, дърво и на открито
Може да бъде изображение с 1 човек, изправен, ходене и на открито
Може да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора, обувки и на открито
Може да бъде изображение с 19 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 16 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 16 души, дете, изправени хора, обувки и на открито
Може да бъде изображение с 7 души, дете, изправени хора, дърво и на открито
Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора и на открито