Какво искаме

Какво искаме

Ние знаем, че детството е най-важния период от човешкия живот, не подготовка за бъдещия живот, а най- истинския, ярък, самобитен и неповторим живот, и от това как е преминало детството, кой е водил детето за ръка в детските години, какво е влязло в неговия разум и сърце от заобикалящия свят – от това в решаваща степен зависи какъв човек ще стане днешния малчуган.

Ние искаме нашите деца да бъдат здрави, свободни, щастливи, способни да следват мечтите си личности.