Дейност

Обучение и възпитание

Ние учим, възпитаваме и майчински се грижим за вашите деца.

Обучението и възпитанието на децата се осъществява по одобрена от МОН програма. Под формата на игра децата с удоволствие навлизат в:

 • Страната на математиката – развиват се мислене, памет, внимание, основни сензорни възприятия, цвят, форма, размер, елементарни математически понятия;
 • Български език и художествена литература – децата получават определени представи, знания за езика и свързаните с тях практически речеви умения и навици;
 • Социален и природен свят – елементарни и първоначални познания за ориентиране в природния и социален свят;
 • Физическа култура – формиране на основни двигателни умения, развиване на естествената моторика, усъвършенстване на основните движения;
 • Изобразително изкуство – занимания по рисуване, апликиране и моделиране;
 • Конструктивно- технически и битови дейности – създаване на умения за работа с материали и инструменти при изработването на интересни модели;
 • Музика – формиране и развитие на музикалността и общи музикални способности;
 • Игрова култура – обогатяване на игровата култура на децата чрез действия в разнообразни игри.

Допълнителни занимания за вашите деца;

 • индивидуални и групови сесии със специалист логопед и педагог-психолог;
 • йога зона;
 • изобразителни дейности;
 • английски език.

Платени дейности:

 • спортни танци;
 • народни танци;
 • айкидо.

За доброто настроение на вашите деца организираме множество тематични празници, развлечения, екскурзии, детски театри.

Дневен режим

Цялостната ни дейност е организирана и разпределена в балансиран режим. Предлагаме ви дневния режим на децата, като за съответните групи може да има минимални часови отклонения.

ВРЕМЕФИКСИРАНИНЕФИКСИРАНИ
  ПРЕДНАМЕРЕНИНЕПРЕДНАМЕРЕНИ
От 7 часаПрием на децата  
  Утринно раздвижванеРазговор, практически игрови ситуации
От 8:30 часазакуска  
  Игрово- познавателни ситуации. Обучаващи ситуации. Практически ситуации.

Игрови ситуации 

 

Практически ситуации

12:30 – 13:00 ч.Следобеден сън  
15:30 ч.закуска  
  Обучаващи ситуации.Игрово- познавателни ситуации. Практически ситуации.

Игрово- познавателни ситуации. 

Игрови ситуации.

Хранене

В нашата градина храненето е подчинено на специално изготвено от компетентни органи меню. Децата имат три основни хранения и една подкрепителна закуска в 10 часа. Основен принцип при храненето е здравословна, прясно приготвена, домашна храна. Продуктите са свежи, екологични – месото и месните продукти са по ДС”Стара планина”. Всекидневно в менюто присъстват млечни храни с подходяща за възрастта на децата масленост. Целогодишно децата хапват пресни сезонни плодове и зеленчуци по два пъти на ден. Веднъж седмично задължително се предлага рибно меню.

Здраве

Най-приоритетната грижа за нашия екип е грижата за здравето на децата.Това е задължение както на медицинските специалисти , така и на педагозите и на родителите.

Всеки ден се провежда профилактика, закаляване и трениране на детския организъм.  При приемането задължително всяко дете преминава през сутрешен филтър. Медицинските специалисти се грижат да не се допускат болни деца да контактуват с останалите. Закаляването се извършва в специални процедури, извършени от медицинските сестри и в занятията по физическа култура.  В екскурзионните и туристически мероприятия, както и във физическите дейности извършваме трениране и укрепване на детския организъм.