#UNICEFFOREVERYCHILD

Два броя комплекти – ранно детско развитие получи ДГ”Детелина”, като част от хуманитарната подкрепа на #UNICEFFOREVERYCHILD– България за бежанци. 🌏
Украински деца приети и посещаващи детска градина “Детелина” има в група
“Слънце”, група “Мечо Пух” и ПГ група “Делфинче”.
🌏 Благодарим на #UNICEFFOREVERYCHILD за оказаната подкрепа!
🌈
Може да бъде изображение с 16 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с ‎текст, който гласи '‎Education is a right! Education est un droit! حق! التعليم unicef 4 LDPE‎'‎
Може да бъде изображение с топка
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'unicef уницеф българия бургас for every child приемно-предавателен протокол настоящият протокол съставен в уверение на това, че на 16.08 място/, Saus /име, длъжност организация/ 2023 дг детелина" rp. поморие получил/а по-долу описаните артикули, като част от хуманитарната подкрепа на уницеф българия за бежанци, да ce използват за директна дистрибуция B програмната работа на № описание комплекти ранно детско развитие количество ед. цена лева 33,30 2 обща стойност лева 66,60 66,60 гарски прието от: врерсинии огромвркия сыி ua σιτ -бъргые Vrau алободниев Mwved CHOLO /име, длъжност, подпис/ протокол съставен два еднообразни екземпляра на български английски език, по един 0'