ДГ „Детелина“ спечели средства за оборудване съобразени с нуждите на децата в детската градина. Екипа прецени, че оборудване на сензорна стая, би могло да повлияе не само на развитието да децата със специални образователни потребности, но и на тези с поведенчески проблеми, както и за подпомагане на даровити деца. Сензорната стая може да бъде място за релаксация и придобиване на нови умения. Ролята на сензорната интеграция е важна част от развитието на всяко живо същество. Чрез нея се създава, както динамичен, така и статичен баланс и ловкост, умение за координирани движения, идентификация на частите на тялото, задържане на вниманието. Също така тя включва преработка на информацията подадена чрез слуха или зрението, проследяване с очи, координация око-ръка/крак, от което следват подготовка за четене, осъзнаване за допир, разбиране на концепции за пространство, размер, тегло, време и реч.