Дейност 6 – Музикална дъга

Оперетка „Медената питка“

Музикални игри „Общи празници у българи и роми“

Свирене на детски музикални инструменти „Музикална забава“

Музикални игри „Вечер на руските танци“

Беседа и изработване на детски музикални инструменти от отпадъчни материали

Рисуване на стъкло по метода на Орф Шулверк – „Цветни чаши“

Музикотерапевтична практика „Замръзналото кралство“

Музикотерапевтична практика „Вълшебната гора“