Безопасност на движение по пътищата

🚥През месец Февруари във връзка с Годишния план по Безопасност на движение по пътищата , в Детска градина “Детелина” бяха проведени различни дейности.
🚙🛑⛔️🚗Под формата на дидактични игри , интерактивни игри и куклени етюди , децата си припомниха правилата за безопасно движение по пътищата .
Може да бъде изображение с 16 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 6 души, дете и на закрито
Може да е анимация на 3 души и изправени хора
Може да бъде изображение с 7 души, дете, изправени хора, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души
Може да бъде изображение с 5 души, дете и изправени хора
Може да бъде изображение с 12 души, дете, седнали хора и изправени хора
Може да бъде изображение с 9 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 12 души, дете, изправени хора, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с 6 души, екран и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души
Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 15 души, изправени хора и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 14 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 16 души, дете и седнали хора
Може да бъде изображение с 15 души и дете