🚒👩‍🚒🏣Практическо проиграване на евакуация🏣👩‍🚒🚒

🚒👩‍🚒В ДГ „Детелина „гр. Поморие бе проведено практическо проиграване на плана за евакуация при пожар. В него взеха участие всички възпитаници , учители, помощник възпитатели, медицински сестри. Тренировъчните мероприятия се проведоха съвместно с РСПБЗН гр. Поморие. Те участваха с пожарни екипи и пожарни коли в режим на светлинен и звуков сигнал, точно като в реална обстановка.👩‍🚒🚒

Може да бъде изображение с 13 души, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 4 души, дете и на закрито

Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора, дърво и на открито

Може да бъде изображение с 4 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 7 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 8 души, дете, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 4 души, дете, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 5 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 2 души и изправени хора

Може да бъде изображение с 15 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 13 души, дете, изправени хора и на открито

 

Може да бъде изображение с 7 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 10 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 4 души, дете, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 3 души, дете, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 12 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 10 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 4 души, дете, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 4 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 6 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 7 души, дете, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 20 души, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на открито