“Училище за родителство”.

🍀 В началото на учебна 2022/2023 година, детска градина „Детелина“ кандидатства по дейност 6/ 6,1 – към проект „Приобщаващо образование“ за създаване на нашето “Училище за родителство”.
Дейността е за психологическа подкрепа на родители за превенция на насилие и преодоляване на проблемно поведение на деца, адаптация, социализация, подготовка на детето за детска градина, наболели теми при родители, които са споделяли в разговорите си с директор. След консултации, среща с Обществен съвет към ДГ „Детелина“ – кандидатствахме и спечелихме. 🎉
Какво следва? Чрез създаване на групи за подкрепа и взаимопомощ в детската градина по график до края на учебната година, ще бъдат поканени родители на беседи, тренинг групи, поход сред природата и информационни кампании.
Родители и Учители: как изглежда ефективното партньорство между тях?
🍀– Защо е важно участието на родителите?
– Защото Ние сме част от Вас и Заедно можем повече!
Може да е анимация на един или повече хора и текстово съобщение🍀 Водещи на проекта са: директор, психолог и логопед към ДГ” Детелина”