Националeн конкурс “Аз съм българче “ . 🇧🇬

🇧🇬Поздравления за участниците, които достойно представиха Детска градина “Детелина “ в Националния конкурс “Аз съм българче “ . 🇧🇬

Може да бъде изображение с 1 човек, дете и изправен

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'народно читалище „паисий хилендарски 1928" гр. бургас ΓΡΑΜΟΤΑ на кристиян баласов Ðг „детелина гр. поморие за участие в і-ти национален конкурс „аз съм българче"- за рецитиране на патриотично стихотворение март 3март2023г. 2023 гр. бургас секретар: (светломира възелова)'

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'народно читалище „паисий хилендарски 1928" гр. бургас ΓΡΑΜΟΤΑ на тея василева грънчарова дÐ детелина гр. поморие за участие в і-ти национален конкурс „аз съм бъагарче" за рецитиране на патриотично стихотворение 3 март 2023 г. гр. бургас секретар: t8 (светломира възелова)'

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'народно читалище „паисий хилендарски 1928" гр. бургас ΓΡΑΜΟΤΑ на василена жан караманова дг "детелина гр. поморие за участие в і-ти национален конкурс „аз съм бъаг арче" за рецитиран на патриотично стихотворение 3 март 2023 г. гр. бургас секретар: (светломира възелова)'

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'народно читалище „паисий хилендарски 1928" гр. бургас ΓΡΑΜΟΤΑ на тифани мартинова дÐ „детелина" гр. поморие за участие в і-ти национален конкурс „аз съм българче" за рецитиране на патриотично стихотворение 3 март 2023 г. гр. бургас секретар: (светломира възелова)'

Може да бъде изображение с 1 човек, дете и изправен

Може да бъде изображение с текст, който гласи 'народно читалище „паисий хилендарски 1928" гр. бургас ΓΡΑΜΟΤΑ на златина антонова арабаджиева Ðг "детелина гр. поморие за участие в і-ти национален конкурс „аз съм българче" за рецитиране на патриотично стихотворение 3 март 2023 г. гр. бургас секретар: (светломира възелова)'