Децата от ДГ „Детелина“- гр. Поморие осиновиха птица

В изпълнение на дейност по проект Еразъм + “See our nature”, децата от група “Детелина” гр. Поморие, съвместно с Информационен център – Инфо Пойнт, посетиха Ферма за щрауси “Четири сезона” и Спасителен център за диви животни – с. Скобелево, специализиран в лечението, рехабилитацията и връщане сред природата на редки и застрашени от изчезване диви животни и птици.

Децата от ДГ “Детелина” осиновиха избрана от тях птица – Белошипа ветрушка, а събраните от тях средства, ще подпомагнат нейното лечение и възстановяване. За доброто дело децата получиха групов сертификат за осиновяване на животно в риск.

Ако искате да видите децата си щастливи, заведе те ги сред природата.