Да си поиграем, както ний си знаем!

Играта е любима дейност за всички деца в 🍀Детска градина „Детелина „, а възпитанието и обучението по 🚦БДП е съпроводено с много интересни и занимателни игри. Малките палавници посредством играчките овладяваха наименованието и предназначението на превозните средства, отдавайки се на предметно- манипулативни игри. В сюжетно-ролевите игри малчуганите овладяваха социалните роли- шофьор, полицай, пътник, пешеходец, както и правилата за движение, регулирани от избраната ролева позиция.
С много интерес и желание протичаха и дидактичните игри, чрез които се затвърдяваха и усъвършенстваха знанията и уменията, получени от обучаващите игрово – познавателни и практически ситуации.
Различните видове игри, като допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за осъществяване на образователния процес по БДП, допринасят за придобиване на практически компетентности и пътна култура у децата.Може да бъде изображение с 6 души, скутер, сегуей и текстово съобщениеМоже да бъде изображение с 15 души, дете, автомобил и текстово съобщениеМоже да бъде изображение с 12 души, автомобил и текстово съобщениеМоже да бъде изображение с 13 души, автомобил, улица и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 11 души, дете, скутер, сегуей, улица и текстово съобщениеМоже да бъде изображение с 13 души
Може да бъде изображение с 22 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 25 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 26 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 19 души и текст, който гласи 'STOP STOP PIC.COLLAGE'
Може да бъде изображение с 16 души, дете, трамплин и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 21 души, скейтборд, скутер, сегуей и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 13 души, сегуей, влак, скутер и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 10 души и дете
Може да бъде изображение с 5 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 14 души и детска играчка
Може да бъде изображение с 12 души и детска играчка
Може да бъде изображение с 11 души, дете и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 17 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 9 души, дете, скутер и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 6 души, дете, скутер и текстово съобщение